Wednesday, January 27, 2010

ဘုရားသခင္မဟုတ္ပါ

ဒီအမွုမွာ ကၽြန္ေတာ္အျပစ္ကင္းတာ
ဘုရားသခင္သိတယ္လို႔ မေျပာပါနဲ႔
တရားသူႀကီး သိေအာင္ ေျပာျပပါ
စီရင္ခ်က္ခ်မွာ ဘုရားသခင္မဟုတ္ဘူး ။

သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္သိပ္ခ်စ္တာ
ဘုရားသခင္သိတယ္လို႔ မေျပာပါနဲ႔
သူသိေအာင္ ေျပာျပပါ
အေျဖေပးမွာ ဘုရားသခင္မဟုတ္ဘူး ။